Český svaz metané

Počátky organizované metané v Čechách sahají do let 1964 až 1966, kdy společně se sportovci rakouských klubů LIV Auberg Linz a Austria Tabak Linz byla uspořádána exhibiční utkání v Českých Budějovicích a v Písku. Prvním úředně ustaveným oddílem, byl   v roce 1965 oddíl metané při TJ Sokol Lenora /okr. Prachatice/ s 36 členy. Na Českobudějovicku v únoru 1966 vznikl oddíl metané při TJ Sokol Nové Hodějovice a v listopadu byl následován oddílem tehdy při ZV ROH v ČSAO Č. Budějovice. Rozvoj metané byl od května 1966 řízen komisí lední metané, ustavené při KV ČSTV. V roce 1968 byl založen oddíl Štítkař Č. Budějovice a v roce 1969 vzniká první okresní svaz a to v Č. Budějovicích, a do dění v metané vstupuje další z propagátorů a tahounů organizované metané p. Bedřich Houska ze Včelné /okr. Č. Budějovice/.  Během dalších dvou let se poměrně rychle rozrůstal počet oddílů na Strakonicku, Prachaticku, Českokrumlovsku a postupně začaly vznikat svazy dalších okresů, takže v květnu 1971 mohl být založen Krajský svaz lední metané v  Č. Budějovicích. Prvním předsedou svazu se stal p. Bedřich Houska. Na trochu jiné bázi vznikala v polovině 70. let organizační struktura oddílů na Moravě, kde zejména na Přerovsku byly zakládány oddíly na úrovni odborů. Odbory daly i trochu peněz na prvotní vybavení sportovců. První založený oddíl v Přerově /říjen 1972/ – TJ. Lokomotiva Přerov.

Ostatně tento sport má z bývalých států východního bloku národní svazy v České republice, Maďarsku, Rusku, Ukrajině a asi 15 let v Polsku. V současnosti jsou registrovány další svazy, v Bělorusku, Litvě, Estonsku………

Krajský svaz metané v  Č. Budějovicích musel tehdy zastřešovat a organizovat celorepublikové soutěže, ve kterých startovali sportovci ze všech krajů. Převzal tak částečně funkci celorepublikového svazu, samozřejmě s omezenými pravomocemi a finančními prostředky.

Český svaz metané /ČSM/ v té podobě, ve které ho známe dnes, byl ustaven až v únoru 1990. Nynějším úřadujícím předsedou Českého svazu je p. Václav Pártl z jihočeských Vodňan. ČSM má v současné době registrováno asi 420 členů ve 14 oddílech čtyř krajů ČR. Z tohoto počtů registrovaných je zřejmé, že se jedná o sport malý a jeho bytí je spojeno s řadou obtíží, publicitou počínaje, přes zajištění státní reprezentace a opatřením peněz na jeho rozvoj konče. S potěšením konstatujeme, že máme registrováno asi 20 mladých hráčů a hráček do 18 let.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *