Mezinárodní organizace IFI

Mezinárodní federace metané vznikla v roce 1950 a má sídlo ve švýcarském Bernu. Zakládajícími státy byly Německo, Rakousko a Švýcarsko. Úřední řečí IFE je němčina a angličtina. Funkci prezidenta Mezinárodní federace metané vykonává v současné době pan Christian Lindner z Frankfurtu /SRN/.
IFE dnes sdružuje 53 národních federací všech kontinentů, mimo Evropu např. Kanadu, Austrálii, Paraguay, Kolumbii, Venezuelu, Brazílii, Guatemalu, Peru, Singapur, USA, Keňu, Namibii, Tunis nebo Indonésii, nově i Čínu a Indii ….. Na závěr, nadějná a povzbudivá věc, v červenci 2021 byla na jednání OV v Tokiu IFI přijata do Mezinárodního olympijského výboru a otevřela se tak šance usilovat o zařazení metané do programu zimních OH. Samozřejmě s tím je spojeno ještě obrovské množství práce, úsilí, změn a sportovní diplomacie. Česká metaná se do tohoto procesu bude chtít určitě také zařadit.
Mezinárodní federace IFI prozatím tj. do roku 2023 upořádala 14 MS a 61 ME žen a mužů, 56 ME mládeže a 7 MS juniorů. Nejvyšší klubovou soutěží IFI je každoročně konaný Evropský pohár, který představuje nejkvalitnější soutěž na světě, protože každý stát má právo nominovat až čtyři klubová družstva.

Metaná byla zařazena i do programu jedněch zimních OH, a to v roce 1936 v německém Garmisch-Partenkirchenu, jako doplňkový sport OH.
Výkonnostní špička se rekrutuje z alpských zemí, zejména pak z Rakouska a Německa a Itálie /jižního Tyrolska/.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *