Mezinárodní organizace IFI

Mezinárodní federace metané vznikla v roce 1950 a má sídlo ve švýcarském Bernu. Zakládajícími státy byly Německo, Rakousko a Švýcarsko. Úřední řečí IFI je němčina a agličtina. Funkci prezidenta Mezinárodní federace metané vykonává v současné době pan Manfred Schäfer z Mannheimu /SRN/. IFE dnes sdružuje 35 národních federací všech kontinentů, mj. Kanadu, Austrálii, Paraguay, Brazílii, Guatemalu, Peru, Singapur, USA, Keňu, Namibii, Tunis, Indonézii a řadu států Evropy.
Tento sport má za sebou řadu světových šampionátů /konají se jednou za čtyři roky/. Byl zařazen i do programu jedněch zimních OH, a to v roce 1936 v německém Garmisch-Partenkirchenu. jako doplňkový sport OH. Nejvyšší klubovou soutěží IFI je každoročně konaný Evropský pohár, který představuje v současné době nejkvalitnější soutěž na světě, protože každý stát má právo nominovat tři klubová družstva.Výkonnostní špička se rekrutuje z alpských zemí, zejména pak z Rakouska a Německa a Itálie /jižního Tyrolska/.
Metaná řadu let usiluje o přijetí do olympijského hnutí a o trvalé zařazení tohoto sportu do programu zimních OH. Jednou ze základních podmínek je členství nejméně 25 národních federací, což IFI splňuje a dále pracuje i na splnění řady dalších požadavků Mezinárodního olympijského hnutí. Další věcí je přizpůsobení soutěží požadavkům medií, aby byla soutěž v metané pro diváky co nejvíce „čitelná“ a přehledná. Od případného zařazení do programu OH si všichni slibujeme citelné zlepšení finančních podmínek pro rozvoj tohoto sportu, včetně zvýšené publicity, zájmu fanoušků a sponzorů, až po nábor dalších, zejména mladých perspektivních sportovců. IFI má i svůj časopis /měsíčník/ s názvem „Stock Heil“ a jeho šéfredaktorem je známá osobnost tohoto sportu pan Dr. Kurt Wernbacher z Rakouska.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *