Popis soutěží

ZPŮSOB HRY
– metaná má svůj název od slova házet, nikoliv zametat (jako curling)- hraje se na terč, který se může pohybovat v určené výseči – cílovém poli
– cílové pole má šířku 3 metry a délku 6 metrů, je vzdáleno 21,5 metru od místa odhodu
– snahou družstva je buď obsadit pozice v okolí terče, odstranění soupeřova kotouče střelou, či posunutí cílového terče do výhodnější pozice pro bodování
– za jeden kotouč jsou 3 body, za dva 5 bodů, za tři 7 bodů a za všechny čtyři 9 bodů
– cílový terč se může pohybovat ve výseči, vypadne-li ven, vrací se na střed
– hra tak skýtá nepřeberné množství variant
– body získává mužstvo, které má větší počet kotoučů blíže k cílovému terči, než první soupeřův

SOUTĚŽ DRUŽSTEV
– družstva mají 4 členy, každý z nich svůj kotouč a jeden hod v každé otáčce
– celý zápas trvá 6 otáček- hřiště má dvě proti sobě umístěné výseče mezi kterými se přechází
– cílem hry je umístit co nejvíce svých kotoučů blíže gumovému cílovému terči,než je první soupeřův (obdoba petanque)
– gumový terč se může pohybovat po výseči, pokud ji opustí či se postaví na bok, vrací se na střed
– kotouče soupeře je možné poporážet či vyrážet z cílové výseče vlastním kotoučem
– háže vždy to družstvo, které v cílovém poli právě prohrává = není nejblíže cílovému terči
– herní situace jsou variabilní, všechny se však řídí pravidly

SOUTĚŽ V HODECH NA CÍL
– hody na cíl jsou dovednostní disciplína, která se soustřeďuje především na přesnost
– hřiště pro hody na cíl je upravené, doplněné o kruhové terče pro máslování a pole pro umístění kotouče pro střelecké disciplíny
– v každé disciplíně má hráč 6 hodů- první položkou je zastavení co nejblíže středu v kruzích bodovaných 10, 8, 6, 4, 2
– druhou je vystřelování kotoučů mimo výseč z šesti pevných pozic
– následuje položka se zastavením u dvou zadních terčů v rozích po 3 pokusech na každou stranu, bodovaná opět 10, 8, 6, 4, 2
– poslední položkou je přistrkávání, kdy se nejprve hráč snaží vlastním kotoučem vystřelit umístěný kotouč a následně se dostat do bodovaných kruhů, poté naopak střelou postrčit umístěný kotouč do bodovaných kruhů a poslední dva kotouče vystrčit mimo kruhy a sám v nich zůstat
– maximální počet dosažených bodů v každé disciplíně je 60
– hrají se soutěže družstev, kdy každý hráč hraje jednu disciplínu nebo soutěže jednotlivců, kdy hrají jednotliví hráči všechny disciplíny individuálně

HODY DO DÁLKY
– v ČR jde o poslední přírůstek do možností metané
– uskutečnilo se již několik seminářů s účastí zahraničních trenérů
– cílem hráčů je dohodit sjednocenou deskou a kotoučem co nejdále, buď na asfaltu či na ledu
– hodnotí se nejdelší z pěti pokusů
– hráči mohou použít pouze vlastní rukověti, které jsou pro tuto disciplínu prodloužené
– světový rekord na ledu je 566,53 metrů dosažených na jezeře Seeoner

Soutěže pořádané ČSM
ČSM pravidelně pořádá každý rok MiČR, a to jak na ledě, tak i na asfaltu. Další velkou akcí ČSM je pořádání velkého mezinárodního turnaje družstev „O pohár ČSM – Český pohár“. V roce 2004 se odehrál už 13 ročník ale jeho obsazení zejména špičkovými zahraničními družstvy bývá pro pořadatele dost tvrdým oříškem. Od roku 1990 ČSM pravidelně posílá reprezentaci na akce Mezinárodní federace metané, ať už na MS, ME či Evropský pohár. Největšími pořádanými akcemi ČSM bylo poprvé pořádané ME mládeže a juniorů v roce 1997 a po dvou letech v roce 1999 i ME dospělých v jihočeských Strakonicích a v roce 2002 opět ME mládeže a juniorů v Milevsku. V roce 2001 ČSM pořádal i Evropský pohár družstev mužů.

SOUTĚŽE NEMISTROVSKÉ

Sportovní podniky po dobu celého roku většinou pořadatelsky a organizačně zajišťují samotné oddíly sdružené v ČSM tím, že pořádají vlastní turnaje, na které zvou ostatní družstva z tuzemska i ze zahraničí. Některé velké mezinárodní oddílové turnaje družstev mají dnes už tradici a dobré jméno, jak v ČR, tak i na mezinárodním poli. Turnaje o “ Jihočeský pohár“, „Vodňanského kapra“ a „Křišťálový kotouč“ patří mezi nejstarší turnaje vůbec. Některé kluby z ČR pravidelně startují i na nemistrovských soutěžích a turnajích v zahraničí. Nejvýznamnějším mezinárodním turnajem tohoto druhu je pro nás „Styria Cup“, pořádaný vždy koncem listopadu ve Štýrsku ( v roce 2013 – 43. ročník) na němž startuje 50 až 60 družstev a dva dny na dovu zimních stadionech bojují o získání prestižní trofeje – Štýrského poháru. Na takovýchto turnajích se schází hráčská špička z řady států Evropy a poměřuje svou výkonnost.

O tomto sportu
Hrací náčiní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *